Hersjøen.no » Nyheter
Linker

Bygdaservice
Hytteforbundet
Kyllo Maskin AS
Radiomuseumet
Schulzhytta
Selbuhytta
Selbusporten
Snøscooterklubben
Turistkontoret
Utmarkslaget
Værstasjon
XL- Bygg
Øverbygda IL.

EN STOR DAG FOR HERSJØEN OG HERSJØEN HYTTEFORENING

8. desember 2015

Sjekken

Gjensidigestiftelsen har nå sett verdien i påbegynte prosjekt ved Hersjøen og bevilget en stor pengegave til å fullføre Hersjøen Rundt Tursti.

Dette ble utrolig masse penger. Nå klarer vi å videreutvikle godkjente trasé Hersjøen Rundt Tursti til å bli mere familievennlig. Store deler vil bli fremkommelig for barnevogn og funksjonshemmede.

Hovedmålet med prosjektet er generelt å få folk i bedre form ved bruk av tilrettelagte turstier i nærområde på kanaliserte turstier.

Nå ser vi virkelig nytten av ei Hytteforening og håper også dette er med på å bidra til å få mange flere medlemmer.

Hersjøen Hytteforening takker igjen GjensidigeStiftelsen for den store pengegaven.


NY GAPAHUK I SØRENDEN

6. juli 2015

IMG_1263

Plutselig så spratt det opp en ny gapahuk i sørenden av Hersjøen. Dette ble en stor forandring 
til det bedre for en langt triveligere raste og badeplass. 
De som har vært med på spleiselaget er Selbu Sparebank, Hersjøen Hytteforening
inkl. dugnadsgjengen, Kjeldstad Trelast, Ofstad Snekkerfirma, XL bygg, grunneier og sist
 men ikke minst Trond Ole med Kyllo Maskin. 
Ble en utrolig flott plass.  
En stor takk rettes til alle fra Hersjøen Hytteforening.

 


Innbetaling av veiavgiften

6. mai 2014

Det kan nå brukes nettbank for innbetaling av veiavgift til Hersjøveien og kontonummer er : 4285 07 91923 Dagskort kr. 50,- og årskort er kr 600,-   Husk å skriv ut kvittering


Gave til Hersjøen Hytteforening

6. april 2014

I forbindelse med Selbu Sparebanks årsoppgjør for 2013 ble det avsatt midler til lokale lag og organisasjoner. Åtte prosjekt har fått innvilget derav Hersjøen Hytteforening

Dette er øremerket« Hersjøen Rundt tursti »

Selbu Sparebank

 


Ny ankomstportal til Hersjøen.

24. september 2013

Sagb. 01 (6)

Etter litt dugnadsarbeid så har Sagbakken nå fått en ny og flott rasteplass. Benka og bord er nå på plass, likeså infotavle for området. De som har vært med og gjort dette mulige er : Hersjø Kråssådal Utmarkslag, Grunneiere, Kyllo Maskin, Ofstad AS, Kjeldstad Sagbruk og sist men ikke minst alle i dugnadsgjengen. Gapahuken Sagbakken eies og drives av Hersjøen Hytteforening


Hersjøen Hytteforening er medlem i Norsk Hytteforbund.

26. april 2012

Norges Hytteforbund er den eneste landsdekkende organisasjon som ivaretar hyttefolkets interesser og gir juridisk hjelp når medlemmene virkelig trenger det. Et medlemskap i NHF er å betrakte som en forsikring hvor hovedtilbudet er tilgang til landets fremste kompetanse på hytterelatert jus. Se egen hjemmeside hvor også medlemsbladet kan leses direkte på nett:

www.hytteforbund.no/