Hersjøen.no » HERSJØEN RUNDT – TURSTI
Linker

Bygdaservice
Hytteforbundet
Kyllo Maskin AS
Radiomuseumet
Schulzhytta
Selbuhytta
Selbusporten
Snøscooterklubben
Turistkontoret
Utmarkslaget
Værstasjon
XL- Bygg
Øverbygda IL.

HERSJØEN RUNDT – TURSTI

8. august 2017

Traséen er nå ferdig planert, drenert og lagt med rørposter slik at vannet ledes bort fra stien. Etter mye nedbør før ferien i sommer så var det veldig bløtt i marka, men utrolig nok så har mye allerede tørket opp slik at en nå kan gå runden tørrskodd i småsko.
Hele traséen er sådd i slik at det snart blir fin grasbotn. Pålegging av duk og grus tas når det kan gjøres uten å ødelegge eksisterende ferdig planerte trasé. Nye benker og skilting kommer opp i løpet av høsten.
Traséen er nå klar til bruk.

Ta på skoa og nyt turen Hersjøen Rundt -Tursti 😊

HH.