Hersjøen.no » ÅRSMØTE HERSJØEN HYTTEFORENING
Linker

B. Langseth.
Bygdaservice.
Coop Selbu SA
Granby Gård.
Husflid AS
Hytteforbund.
Kiwi Selbu
Kjeldstadhytter.
KMS- Service
Kyllo Maskin AS.
Løypemaskina.
Nea Fisk.
Nea Radio.
Radiomuseum.
Schulzhytta.
Selbu Kommune.
Selbuhytta
Selbusporten
Selbyggen.
Snøscooterklubb.
Stjernekart
Sylan.
Turistkontor.
Utmarkslaget.
Værstasjon.
XL- Bygg.
Øverbygda IL.

ÅRSMØTE HERSJØEN HYTTEFORENING

8. april 2019

Minner om årsmøte onsdag 17.04.2019 kl. 16.00 i Hersjøhytta.
Stemmeberettiget og valgbare på årsmøtet er alle medlemmer som har betalt sin kontingent.
Forslag til behandling av saker på årsmøtet må være kommet til styret senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer ønskes velkommen

Styret.