Hersjøen.no » ÅRSMØTE HERSJØEN HYTTEFORENING
Linker

B. Langseth.
Bygdaservice.
Coop Selbu SA
Granby Gård.
Husflid AS
Hytteforbund.
Kiwi Selbu
Kjeldstadhytter.
KMS- Service
Kyllo Maskin AS.
Løypemaskina.
Nea Fisk.
Nea Radio.
Radiomuseum.
Schulzhytta.
Selbu Kommune.
Selbuhytta
Selbusporten
Selbyggen.
Snøscooterklubb.
Stjernekart
Sylan.
Turistkontor.
Utmarkslaget.
Værstasjon.
XL- Bygg.
Øverbygda IL.

ÅRSMØTE HERSJØEN HYTTEFORENING

8. mars 2018

Minner om årsmøte onsdag 28 mars 2018  kl. 16.00 i Hersjøhytta.

Stemmeberettiget og valgbar på årsmøtet er alle medlemmer som har betalt sin kontingent.

Forslag til behandling av saker på Årsmøtet må være kommet til styret 2 uker før årsmøtet.

En liten orientering fra strømgruppa om status på utbygging av strøm til Hersjøen.

Alle medlemmer ønskes velkommen

Styret.