Hersjøen.no » Status strøm Hersjøen pr. 01.05.2018
Linker

Bygdaservice
Hytteforbundet
Kyllo Maskin AS
Radiomuseumet
Schulzhytta
Selbuhytta
Selbusporten
Snøscooterklubben
Turistkontoret
Utmarkslaget
Værstasjon
XL- Bygg
Øverbygda IL.

Status strøm Hersjøen pr. 01.05.2018

3. mai 2018

Videre plan i prosjektet er at TEN nå sender ut prisforespørsel til utvalgte entreprenører på graving av kabelanlegg. Dette gjøres i midten av mai, med en tilbudsfrist på tre uker.

Kostnadskalkylen oppdateres så med priser fra det beste tilbudet og informasjon om endelig anleggsbidrag sendes deretter ut til de hyttekundene som har bestilt.

Kundene blir presentert et anleggsbidrag med maksimalpris.

Oppstart blir bestemt i samarbeid med hytteforeningen, på bakgrunn av svar fra hyttekundene.

Forespørselen deles inn i tre deler der Kjølset og Hersjøhytta er del en, med eventuell oppstart etter ferien i år.

TEN spør på opsjoner for utførelse av del to, Vollan og Litjvollen 2019, og del tre Åtollen i 2020.

Vi har nå fått inn 92 bestillinger.

Skal vi få bedre mobildekning i området er nok gjennomføring av strømprosjektet helt avgjørende, uten strøm til hyttene blir det nok alt for kostnadskrevende å sette opp en mobilsender på Hersjøen.

Mvh Per Gunnar Alseth