Hersjøen.no » NYE BOMMER PÅ HERSJØVEGEN
Linker

Bygdaservice
Hytteforbundet
Kyllo Maskin AS
Radiomuseumet
Schulzhytta
Selbuhytta
Selbusporten
Snøscooterklubben
Turistkontoret
Utmarkslaget
Værstasjon
XL- Bygg
Øverbygda IL.

NYE BOMMER PÅ HERSJØVEGEN

17. september 2018
De blir satt i drift 12 okt. 2018
Priser på tjenestene er som følger:
Enkelttur personbil sommer og vinter: Kr. 60.00
Enkelttur Buss, lastebil, traktor,
sommer og vinter Kr. 100.00
Årskort grunneier Kr. 1000.00
Årskort hytteier Kr. 1200.00
Sesongkort sommer: Kr. 700.00
Sesongkort vinterparkering Kr. 600.00
Duplikatkort Kr. 500.00 pr kort
Depositum kort Kr. 400.00 pr kort
Duplikatkort;
Grunneier kan ha inntil to duplikat.
Hytteeier kan ha inntil ett duplikat.
De som har kjøpt årskort til Hersjøen Hytteforening kjører fritt ut året på kortet.
Info er utsendt i post til alle medlemmer i Hersjøen Hytteforening.
Har du spørsmål så kontakt:
Sverre Selboe 99527015 selboe@norgeshus.no
Eilif Uthus 90754793 eiuthus@gmail.com
Bommene blir betjent fredag den 12 okt fra utpå ettermidagen og utover kvelden.
Kommer mere detaljert info etter hvert