Hersjøen.no » SNART MULIGHET FOR LYS I LAMPA VED HERSJØEN
Linker

B. Langseth.
Bygdaservice.
Coop Selbu SA
Granby Gård.
Husflid AS
Hytteforbund.
Kiwi Selbu
Kjeldstadhytter.
KMS- Service
Kyllo Maskin AS.
Løypemaskina.
Nea Fisk.
Nea Radio.
Radiomuseum.
Schulzhytta.
Selbu Kommune.
Selbuhytta
Selbusporten
Selbyggen.
Snøscooterklubb.
Stjernekart
Sylan.
Turistkontor.
Utmarkslaget.
Værstasjon.
XL- Bygg.
Øverbygda IL.

SNART MULIGHET FOR LYS I LAMPA VED HERSJØEN

6. november 2018

 

Firma Vintervoll er nå i gang ved Hersjøen med flere installasjoner i hytter som har fått strømkabel frem til hytteveggen. For tiden fine forhold for gravingen av kabelnettet så de ligger foran oppsatte plan.

Kontaktperson i Vintervoll for gode forslag og tilbud event. befaring er:

Jan Håvard Evjen Vold
Mob. 93463020
Epost : jan.havard.evjen.vold@vintervoll.no