Hersjøen.no » Vedrørende omlegging av snøskutertraseen bak Hersjøhytta.
Linker

Bygdaservice
Hytteforbundet
Kyllo Maskin AS
Radiomuseumet
Schulzhytta
Selbuhytta
Selbusporten
Snøscooterklubben
Turistkontoret
Utmarkslaget
Værstasjon
XL- Bygg
Øverbygda IL.

Vedrørende omlegging av snøskutertraseen bak Hersjøhytta.

23. januar 2019

Til info :
Vedrørende omlegging av snøskutertraseen bak Hersjøhytta.
Omlegging av nyttekjøringstraseen for snøskuter fra Hersjøkjølen til Fossolabekkvegen har ført til en del skutertrafikk over Åtollen.
Adkomst fra nyttekjøringstraseen til hytter i området skal fremdeles foregå etter omsøkt trase, gjengitt i hver enkelt sin kjøretillatelse for motorferdsel i utmark, utstedt av Selbu Kommune. (Alle må kjøre den nye nyttekjøringstraseen, selv om det ikke står på kartet).
Hvis det er ønske om å endre adkomst til egen hytte MÅ grunneiers tillatelse innhentes og sammen med søknad om endring av adkomstløype sendes til Selbu Kommune.

Med hilsen Hersjø Kråssådal Utmarkslag, Marit Kjøsnes Renå, leder

 

Lenke til kart på nyttekjøringstrase: https://www.selbu.kommune.no/Kunngjoringer/Sider/Nyttekjoring-med-snoscooter-ved-hersjoen.aspx