Hersjøen.no » Opprusting av Hersjøvegen
Linker

B. Langseth.
Bygdaservice.
Coop Selbu SA
Granby Gård.
Husflid AS
Hytteforbund.
Kiwi Selbu
Kjeldstadhytter.
KMS- Service
Kyllo Maskin AS.
Løypemaskina.
Nea Fisk.
Nea Radio.
Radiomuseum.
Schulzhytta.
Selbu Kommune.
Selbuhytta
Selbusporten
Selbyggen.
Snøscooterklubb.
Stjernekart
Sylan.
Turistkontor.
Utmarkslaget.
Værstasjon.
XL- Bygg.
Øverbygda IL.

Opprusting av Hersjøvegen

31. juli 2019

 

Hersjøvegen SA skal nå ruste opp eksisterende veistrekning fra parkeringsplassen i Bårdsgård via

Hersjøhytta og inn til Vora. Entreprenør er Brødrene Halle AS som står for opprustinga.

I enkelte perioder på dagtid vil veien bli stengt, men satser på at det er kjørbart på helg.

Anleggsperioden blir utover høsten og ferdigstillelse til neste år.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Sverre Selboe    Mob.     99527015

John H Stokke Mob.     99572954.