Hersjøen.no » ÅRSMØTE I HERSJØEN HYTTEFORENING
Linker

B. Langseth.
Bygdaservice.
Coop Selbu SA
Granby Gård.
Husflid AS
Hytteforbund.
Kiwi Selbu
Kjeldstadhytter.
KMS- Service
Kyllo Maskin AS.
Løypemaskina.
Nea Fisk.
Nea Radio.
Radiomuseum.
Schulzhytta.
Selbu Kommune.
Selbuhytta
Selbusporten
Selbyggen.
Snøscooterklubb.
Stjernekart
Sylan.
Turistkontor.
Utmarkslaget.
Værstasjon.
XL- Bygg.
Øverbygda IL.

ÅRSMØTE I HERSJØEN HYTTEFORENING

15. mars 2022

ÅRSMØTE i Hersjøen Hytteforening onsdag 13.04.2022 kl. 16.00 i Hersjøhytta.
Stemmeberettiget og valgbare på årsmøtet er alle medlemmer som har betalt kontingent.
Forslag til behandling av saker på årsmøtet må være kommet til styret senest innen 01.04.2022..
Alle medlemmer ønskes velkommen

 

Styret.