Hersjøen.no » Medlemskontigent
Linker

B. Langseth.
Bygdaservice.
Coop Selbu SA
Granby Gård.
Husflid AS
Hytteforbund.
Kiwi Selbu
Kjeldstadhytter.
KMS- Service
Kyllo Maskin AS.
Løypemaskina.
Nea Fisk.
Nea Radio.
Radiomuseum.
Schulzhytta.
Selbu Kommune.
Selbuhytta
Selbusporten
Selbyggen.
Snøscooterklubb.
Stjernekart
Sylan.
Turistkontor.
Utmarkslaget.
Værstasjon.
XL- Bygg.
Øverbygda IL.

MEDLEMSKONTIGENT 2019

Hersjøen Hytteforening har til formål å ivareta medlemmenes felles interesser overfor kommunale myndigheter, grunneiere og andre aktuelle interessepartnere, samt etablere best mulig samarbeid med disse. Hytteforeningen er upolitisk og skal være tilsluttet Norges Hytteforbund.Likeså jobbe med å holde en egen hjemmeside levende slik at dette blir en naturlig informasjonskilde for alle medlemmer, lag og organisasjoner som knyttes mot Hersjøen.

Rett til medlemskap i foreningen har alle som eier/ leier hytte i område rundt og ved Hersjøen.Medlemmene plikter etter evne å ta aktivt del i de gjøremål som foreningen setter i verk, herunder samlet eller gruppevis dugnadsinnsats i tiltak til felles beste.

                                               KR  300.- 
 
         I MEDLEMSKAP BES INNBETALT  FOR  ÅR 2019
 
        TIL SELBU SPAREBANK MED KONTO  4285 15 54852.
         Vipps  70257

HUSK GÅRDS OG BRUKSNUMMER SAMT EPOSTADRESSE

       KJÆRE HYTTEEIER :    STØTT HERSJØEN HYTTEFORENINGEN

BETALINGSFRIST:  SNAREST

STYRET.