Hersjøen.no
Linker

Bygdaservice
Hytteforbundet
Kyllo Maskin AS
Radiomuseumet
Schulzhytta
Selbuhytta
Selbusporten
Snøscooterklubben
Turistkontoret
Utmarkslaget
Værstasjon
XL- Bygg
Øverbygda IL.

HERSJØEN RUNDT

8. april 2019

Hersjøen Hytteforening kan meddele at det allerede nå åpnes for å kunne tjuvtrene i forkant av Hersjøen Rundt, som arrangeres på langfredag den 19 04.2019. Nykjørte spor ligger der åpent for alle. Skirennet arrangeres som tidligere og vi ser frem til rekorddeltagelse i år. Som i fjor blir det også i år anledning til en svingom på Hersjøåsen … Gladmelding i år er at det blir kjempefint vær og høy trivselsfaktor på langfredag!!
VI GLÆR OSS
Styret


ÅRSMØTE HERSJØEN HYTTEFORENING

8. april 2019

Minner om årsmøte onsdag 17.04.2019 kl. 16.00 i Hersjøhytta.
Stemmeberettiget og valgbare på årsmøtet er alle medlemmer som har betalt sin kontingent.
Forslag til behandling av saker på årsmøtet må være kommet til styret senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer ønskes velkommen

Styret.

 


Vedrørende omlegging av snøskutertraseen bak Hersjøhytta.

23. januar 2019

Til info :
Vedrørende omlegging av snøskutertraseen bak Hersjøhytta.
Omlegging av nyttekjøringstraseen for snøskuter fra Hersjøkjølen til Fossolabekkvegen har ført til en del skutertrafikk over Åtollen.
Adkomst fra nyttekjøringstraseen til hytter i området skal fremdeles foregå etter omsøkt trase, gjengitt i hver enkelt sin kjøretillatelse for motorferdsel i utmark, utstedt av Selbu Kommune. (Alle må kjøre den nye nyttekjøringstraseen, selv om det ikke står på kartet).
Hvis det er ønske om å endre adkomst til egen hytte MÅ grunneiers tillatelse innhentes og sammen med søknad om endring av adkomstløype sendes til Selbu Kommune.

Med hilsen Hersjø Kråssådal Utmarkslag, Marit Kjøsnes Renå, leder

 

Lenke til kart på nyttekjøringstrase: https://www.selbu.kommune.no/Kunngjoringer/Sider/Nyttekjoring-med-snoscooter-ved-hersjoen.aspx


MEDLEMSKONTIGENT Hersjøen Hytteforening 2019

10. januar 2019

KR  300.- I MEDLEMSKAP BES INNBETALT  FOR  ÅR 2019

TIL KONTO  4285 15 54852. eller Vipps 70257

KJÆRE HYTTEEIER :    STØTT HERSJØEN HYTTEFORENINGEN

BETALINGSFRIST:  SNAREST

STYRET.


SNART MULIGHET FOR LYS I LAMPA VED HERSJØEN

6. november 2018

 

Firma Vintervoll er nå i gang ved Hersjøen med flere installasjoner i hytter som har fått strømkabel frem til hytteveggen. For tiden fine forhold for gravingen av kabelnettet så de ligger foran oppsatte plan.

Kontaktperson i Vintervoll for gode forslag og tilbud event. befaring er:

Jan Håvard Evjen Vold
Mob. 93463020
Epost : jan.havard.evjen.vold@vintervoll.no

 

 

 


INFOSKRIV BOMMENE 2018

19. september 2018

Ved åpning av bomstasjonene fredag 12. oktober kl 12:00 blir bommene stenkt og du må bruke tilsendt kort om ikke det betales med bankkort.

Alle som har betalt avg. for året 2018 og har fått  kort tilsendt må bare bruke det. Kortene er gyldig ut året og fornying skjer i bommen.

Blir ved stasjonen ved Synnåsen fra kl 12:00 til kl 20:00 slik at om det skulle være noen spørsmål så er det bare å komme med det her. Svarslipp om sesongkort kan også taes med hit.

Kort med betalingsinfo som kid og kontonummer blir utsendt førstkommende mandag til medl. i Hersjøen Hytteforening

Mvh.    Eilif Uthus.

Link:

INFOSKRIV HERSJØVEGEN

 

 


NYE BOMMER PÅ HERSJØVEGEN

17. september 2018
De blir satt i drift 12 okt. 2018
Priser på tjenestene er som følger:
Enkelttur personbil sommer og vinter: Kr. 60.00
Enkelttur Buss, lastebil, traktor,
sommer og vinter Kr. 100.00
Årskort grunneier Kr. 1000.00
Årskort hytteier Kr. 1200.00
Sesongkort sommer: Kr. 700.00
Sesongkort vinterparkering Kr. 600.00
Duplikatkort Kr. 500.00 pr kort
Depositum kort Kr. 400.00 pr kort
Duplikatkort;
Grunneier kan ha inntil to duplikat.
Hytteeier kan ha inntil ett duplikat.
De som har kjøpt årskort til Hersjøen Hytteforening kjører fritt ut året på kortet.
Info er utsendt i post til alle medlemmer i Hersjøen Hytteforening.
Har du spørsmål så kontakt:
Sverre Selboe 99527015 selboe@norgeshus.no
Eilif Uthus 90754793 eiuthus@gmail.com
Bommene blir betjent fredag den 12 okt fra utpå ettermidagen og utover kvelden.
Kommer mere detaljert info etter hvert

Status strøm Hersjøen pr. 01.05.2018

3. mai 2018

Videre plan i prosjektet er at TEN nå sender ut prisforespørsel til utvalgte entreprenører på graving av kabelanlegg. Dette gjøres i midten av mai, med en tilbudsfrist på tre uker.

Kostnadskalkylen oppdateres så med priser fra det beste tilbudet og informasjon om endelig anleggsbidrag sendes deretter ut til de hyttekundene som har bestilt.

Kundene blir presentert et anleggsbidrag med maksimalpris.

Oppstart blir bestemt i samarbeid med hytteforeningen, på bakgrunn av svar fra hyttekundene.

Forespørselen deles inn i tre deler der Kjølset og Hersjøhytta er del en, med eventuell oppstart etter ferien i år.

TEN spør på opsjoner for utførelse av del to, Vollan og Litjvollen 2019, og del tre Åtollen i 2020.

Vi har nå fått inn 92 bestillinger.

Skal vi få bedre mobildekning i området er nok gjennomføring av strømprosjektet helt avgjørende, uten strøm til hyttene blir det nok alt for kostnadskrevende å sette opp en mobilsender på Hersjøen.

Mvh Per Gunnar Alseth


HERSJØEN RUNDT 2018.

1. april 2018

Dansestemning fra Hersjøåsen  :

     Videolink til danseåsen

 

Langfredag startet i år med minus 21 grader og knaill blå himmel tidlig på morgen. Temperaturen steg fort når sola tok tak og alt lå til rette for den store dagen.

Nea løypemaskin satte i gang like før sju og finpusset løypenettet. Skilting ble oppsatt kvelden før. Alle poster ble bemannet og ferdig rigget før klokken ti, med et godt forberedt styre pluss noen innleide.

Folkefesten kom i gang og trivselen spredte seg over hele Hersjøen med ett værforhold som ikke kunne blitt bedre. Hele 200 deltagere tok turen rundt løypa i finværet.

Mange små og litt yngre deltagere, som vi håper blir å samle på mange ‘Hersjøen Rundt’ diplomer fremover.

Med andre ord, nok en flott påskelangfredag ved Hersjøen med masse trivelige folk ute på ski. En stor trivselsdag for område.

En stor TAKK for god hjelp og engasjement rettes til:
Alle i Styret i Hersjøen Hytteforening, en storslagen dugnadsgjeng.
Hersjøhytta og alle som hjalp til der inkl. sjølfolket.
Nea løypemaskin SA med spesialtrent sjåfør for dagen, Ole Jørgen Brudal.

Takk også til alle bedriftene og privatpersoner som stilte opp med uttrekkspremier, og mat og drikke for servering på postene.

Rett å slett en glad dag for Hersjøen!

Hersjøen Hytteforening


HERSJØEN RUNDT – TURSTI

8. august 2017

Traséen er nå ferdig planert, drenert og lagt med rørposter slik at vannet ledes bort fra stien. Etter mye nedbør før ferien i sommer så var det veldig bløtt i marka, men utrolig nok så har mye allerede tørket opp slik at en nå kan gå runden tørrskodd i småsko.
Hele traséen er sådd i slik at det snart blir fin grasbotn. Pålegging av duk og grus tas når det kan gjøres uten å ødelegge eksisterende ferdig planerte trasé. Nye benker og skilting kommer opp i løpet av høsten.
Traséen er nå klar til bruk.

Ta på skoa og nyt turen Hersjøen Rundt -Tursti 😊

HH.


HERSJØEN RUNDT 2017

19. april 2017

I år satt Hersjøen Rundt langt inne for at det skulle la seg gjøre å gjennomføre, men både snøen kom og været viste seg fra sin beste side til slutt. Etter finpussing av løypa med Nea Løypemaskin, alle kontrollposter bemannet fra Hersjøen Hytteforening kunne folkefesten rundt Hersjøen starte kl. 10.00 på langfredag.

Med andre ord igjen en flott påskelangfredag ved Hersjøen med masse trivelige folk ute på ski. I år ble det 154 deltagere til start.

En stor takk for god hjelp og engasjement rettes til alle i Styret i Hersjøen Hytteforening, en storslagen dugnadsgjeng. Hersjøhytta og alle som hjalp til der inkl. sjølfolket. Nea løypemaskin SA med spesialtrente sjåfør for dagen.

Flotte uttrekks-premier samt div. servering ble denne gangen ble levert av Coop Selbu, Hersjøhytta, ABES Trafikkskole, Kiwi Selbu, Brødrene Dahl AS, Eva Hannasvik, Kyllo Maskin, , Selbu Sparebank, Vintervoll AS,

Overskuddet fra skirennet gir også i år Hersjøen Hytteforening direkte til Nea Løypemaskin SA

Hersjøen Hytteforening


VIPPS

27. desember 2016

Nå kan det også brukes Vipps med kode 70257 til Hersjøen Hytteforening.
Kontonummer 42851554852 fungerer som før.

Gyldig bevis er kvittering på innbetalt beløp og
husk å skrive under kommentarer hva beløpet gjelder, navn og mobilnr.

 

bilde-01


HERSJØEN RUNDT 2016

26. mars 2016

IMG_0951

Langfredag startet i år med nesten klar himmel fra morgen av, men noe rufsete vær lå på lur. Nea løypemaskin satte i gang like før åtte og finpusset løypenettet og skilting ble oppsatt. Alle poster ble bemannet og ferdig rigget før klokken ti med et godt forberedt styre pluss noen innleide. Noen snøbyger kom som satte en liten demper på naturopplevelsen når de nådde Hersjøåsen, men en liten saftskvett så kom ny energi frem til å fortsette.
Folkefesten kom i gang og trivselen spredte seg over hele Hersjøen.
Hele 170 deltagere tok turen rundt løypa tross været. Mange små og litt yngre deltagere så de får sjansen til å samle på mange års-diplomer fremover.
Av de eldste i år så toppet Eystein Røset dagen. Med sine nitti sju år gjennomførte han Hersjøen Rundt med glans.
Et forbilde for skiglede uten sidestykke. Spesialpremi til Eystein ; hemstrikka ullugga når han nådde Hersjøhytta.

Med andre ord igjen en flott påskelangfredag ved Hersjøen med masse trivelige folk ute på ski.
En stor takk for god hjelp og engasjement rettes til alle i
Styret i Hersjøen Hytteforening, en storslagen dugnadsgjeng
Hersjøhytta og alle som hjalp til der inkl. sjølfolket.
Nea løypemaskin SA med spesialtrente sjåfør for dagen.

Bedrifter som leverte flotte uttrekks-premier
denne gangen :
ABES Trafikkskole, Blomster og Sånt, Boots Apotek Selbu, Kiwi Selbu, Brødrene Dahl AS, Coop Selbu, Ditt Apotek, DNB, Eva Hannasvik, Haglund Byggservice, Intersport Hellsenteret, Kyllo Maskin, Motorsenteret Selbu og Tydal, Ofstad AS, Selbu Sparebank, Selbusporten, Spar B. Langseth, Statskraft, Vintervoll AS, XL-Bygg Selbu og Øverbygda IL.
Overskuddet fra skirennet gir også i år Hersjøen Hytteforening direkte til Nea Løypemaskin SA

Stor trivsel tross været akkurat mens rennet pågikk.

Flott vær før og etter arrangementet !
Hersjøen Hytteforening


Skisporet mobil-app

3. januar 2016

Det ultimate verktøy når du skal på ski: Skiløypestatus, Min posisjon, webkamera, værinformasjon og mer! Med Skisporet.no mobil-app har du full kontroll på forholdene direkte fra din iPhone eller Android telefon, eller iPad nettbrett

  • Prepareringstatus på skisted, og hvor er løypemaskinen
  • Mine favoritt skisteder
  • Finn Min posisjon i skiløypenettet
  • Informasjon om skistedet
  • Værinformasjon om skistedet
  • N50 bakgrunnskart Statens kartverk

Last ned mobil-appen Skisporet.no, og du er alltid oppdatert med løypestatus .


FULL FART I HERSJØHYTTA

2. januar 2016

20150120172337359937-42

Hytta er åpen hver søndag ut sesongen fra 10.30 til 15.00.

Fra trivelige verstskap er det salg av kaffe og vafler, samt kioskvarer.

Også muligheter til å se sport på Tv`n

Alle er hjertelig velkommen innom.

 

Løypenett

Løypekart.2016